Vastavalt direktiivile EC 2011/83/EU on Teil õigus oma lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjuseta.
Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Tarbijal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab Tarbija oma soovist taganeda müüjale teatama.
Tagastamisõigus ei laiene toiduainetele, jookidele või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta (VÕS § 47 lg 2 p 9 ja VÕS § 47 lg 3 p 4 ning p 5) tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel.

Taganemise tähtaeg

Taganemise tähtaeg on 14 päeva ning seda arvestatakse kauba kättesaamise päevast. Näiteks kui tarbija sai kauba kätte esmaspäeval 1. kuupäeval on tarbijal aega lepingust taganemiseks kuni esmaspäeva 15. kuupäevani.

Kuidas taganeda?

Teavitage lepingust taganemisest e-maile info@wirumill.ee enne taganemistähtaja möödumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult, näiteks kasutades allolevat taganemisteate standardvormi. Taganemise tähtaega on järgitud, kui saadate oma taganemisteate enne tähtaja kättejõudmist.

Mida teha kättesaadud kaupadega?

Kõik tellimusega seotud kaubad tuleb tagastada müüjale. Kaubad tuleb tagastada viivituseta hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate esitamise kuupäevast. Tagastamisega seotud kulud tasub tarbija.

Raha tagastamine

Tagastame kõik tarbijalt saadud raha, kaasa arvatud tellimuses olevad transpordikulud, hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest. Kiire tagasimakse aluseks on tarbija kaupade tagasisaatmise kviitung, mida me soovitame tarbijal meile saata esimesel võimalusel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tagastatakse raha sama makseviisiga, mida kasutati tehingu sooritamiseks.

Taganemine koolitusest või seminarist

Kui tarbija taganeb koolitusest 72 kuni 24 tundi enne koolituse algust, siis tagastab müüja 50% koolituse maksumusest.Kui koolituse alguseni on jäänud 24 tundi või vähem, siis koolitusest enam taganeda ei saa. Koolitusesle mitteilmumise puhul koolituse tasu ei kompenseerita.

Taganemisteate standardvorm